|

7000-6070, 9011-6633

Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт, үнэ ханшийн байдал

Орон сууцны үнийн индекс \2020.01\

ТэнхлэгЗууч компани 2013 оны 10 сараас эхлэн Монгол банкны захиалгаар Улаанбаатархотын Орон сууцны үнийн индексийг сар болгон тооцож байгаа.  2020оны 01-рсард Улаанбаатар хотод зах зээлд нийлүүлэгдсэншинэ болон хуучин нийлсэн 4250орчим орон сууцны мэдээллийг хамрууллаа.

Хаус тауны нийлүүлэлт

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч ХХК

Posted On 23 Mar , 2020